Hoá đơn điện tử là gì ?

Xuất file Cert khi chuyển đổi nhà cung cấp chữ ký số EFY
15 Tháng Chín, 2018
hoa-don-dien-tu-05
Hóa đơn điện tử được cấp mã xác thực từ Tổng cục thuế
17 Tháng Mười, 2018

Hoá đơn điện tử là gì ?

hoa-don-dien-tu-1

Comments are closed.