Tin Liên Quan

12 Tháng Tám, 2013

Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.7

Tổng cục thuế chính thức nâng nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.7 hỗ trợ cho người khai thuế qua mạng bằng chữ ký số , chữ ký số viettel .... và thay đổi một số mục
22 Tháng Năm, 2013

Sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN và Luật thuế GTGT

Chiều 20-5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh trình bày tại QH Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.
25 Tháng Hai, 2013

Những sửa đổi,thay đổi bổ sung luật Quản lý thuế

Ngày 20/11/2012 Luật số 21/2012/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đã được ban hành, từ ngày 1/7/2013 tất cả các doanh nghiệp cả nước phải kê khai và nộp thuế qua mạng , nội dung đã được quy định trong Luật số 21/2012/QH13