Hướng Dẫn

18 Tháng Một, 2016

Hướng dẫn tờ khai BHXH online hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu 601)

Hướng dẫn làm tờ khai Bảo hiểm xã hội điện tử hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu 601) thông qua phần mềm I-van và Chữ Ký Số EFY 1. Mẫu giao nhận hồ sơ
15 Tháng Một, 2016

Hướng dẫn khai BHXH điện tử tạm ứng chi phí ốm đau, thai sản và dưỡng sức cho đơn vị (Mẫu 623)

EFY xin hướng dẫn khai Bảo hiểm xã hội online để tạm ứng chi phí ốm đau, thai sản và dưỡng sức cho đơn vị (Mẫu 623) bằng phần mềm I-van và chữ ký số 1. Phiếu giao nhận hồ sơ
7 Tháng Một, 2016

Hướng dẫn sử dụng BHXH online giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu (Mẫu 622)

EFY hướng dẫn sử dụng Bảo hiểm xã hội điện tử giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu (Mẫu 622) bằng chữ ký số và phần mềm Ivan trong việc khai báo bảo hiểm xã hội 2016 Các bước thực hiện
12 Tháng Mười Hai, 2015

Hướng dẫn khai BHXH điện tử cho chế độ hưu trí do cơ quan BHXH giới thiệu giám định y khoa (Mẫu 621)

Hướng dẫn Giải quyết chế độ hưu trí do cơ quan BHXH giới thiệu giám định y khoa (Mẫu 621). Đảm bảo bạn sẽ làm tốt qua những hình ảnh chúng tôi hướng dẫn bên dưới về BHXH điện tử.
11 Tháng Mười Hai, 2015

Hướng dẫn kê khai BHXH online để điều chỉnh lại lượng hưu trong BHXH

EFY Hướng dẫn kê khai BHXH online để điều chỉnh lại lượng hưu trong BHXH bằng phần mềm I-van và Chữ Ký Số EFY 1. Phiếu giao nhận hồ sơ
10 Tháng Mười Hai, 2015

Hướng dẫn làm tờ khai BHXH điện tử hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (Mẫu 617)

Tiếp theo là phần hướng dẫn về chế độ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong BHXH. Những thông tin dưới đây là cần thiết tất cả những ai khi tham gia BHXH điện tử. Cùng tham khảo nhé. 1. Hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (Mẫu 617)
9 Tháng Mười Hai, 2015

Hướng dẫn khai BHXH điện tử hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi (Mẫu 610)

EFY hướng dẫn khai BHXH online hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi (Mẫu 610) bằng phần mềm I-van và Chữ Ký Số EFY 1. Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi (Mẫu 610)
8 Tháng Mười Hai, 2015

Hướng dẫn kê khai hồ sơ BHXH online giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần, trợ cấp khu vực 1 lần (Mẫu 608)

Hướng dẫn kê khai hồ sơ BHXH online giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần, trợ cấp khu vực 1 lần (Mẫu 608) bằng phần mềm I-van và chữ ký số
7 Tháng Mười Hai, 2015

Hướng dẫn làm hồ sơ BHXH điện tử giải quyết chế độ tử tuất (Mẫu 607)

Hướng dẫn làm hồ sơ BHXH online giải quyết chế độ tử tuất (Mẫu 607) bằng phần mềm I-van và Chữ Ký Số EFY 1. Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất (Mẫu 607)