Hướng Dẫn

22 Tháng Năm, 2013

Sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN và Luật thuế GTGT

Chiều 20-5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh trình bày tại QH Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.
1 Tháng Ba, 2013

Hướng dẫn cài đặt phần nềm hỗ trợ TeamViewer

Sau những bài viết hướng dẫn ký và nộp phụ lục gia hạn thuế và những phần nềm hỗ trợ khai thuế qua mạng .Hôm nay chukysoEFY.com.vn xin hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer hỗ trợ từ xa khắc phục những sự cố nhỏ trong quá trình sử dụng Chữ Ký Số EFY .
26 Tháng Hai, 2013

Hướng dẫn cài đặt phần nềm Cute PDF Writer và Java

Sau những bài viết hướng dẫn ký và nộp phụ lục gia hạn thuế .Hôm nay, chukysoEFY.com.vn tiếp tục hướng dẫn cách cài đặt chương trình máy in ảo Cute PDF Writer và môi trường Java hổ trợ khai thuế bằng ký số bằng Chữ Ký Số EFY .
25 Tháng Hai, 2013

Hướng dẫn nộp phụ lục gian hạn nộp thuế GTGT01

Hướng dẫn nộp phụ lục gia hạn nộp thuế GTGT01 theo Nghị quyết 13/NQ-CP bằng Chữ Ký Số EFY, bạn cần thực hiện những bước sau:
25 Tháng Hai, 2013

Những sửa đổi,thay đổi bổ sung luật Quản lý thuế

Ngày 20/11/2012 Luật số 21/2012/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đã được ban hành, từ ngày 1/7/2013 tất cả các doanh nghiệp cả nước phải kê khai và nộp thuế qua mạng , nội dung đã được quy định trong Luật số 21/2012/QH13
3 Tháng Hai, 2013

Thiết lập thông tin trong iHTKK khi khai báo thuế qua mạng

Bài viết đi chi tiết thiết lập thông tin tài khoản trong iHTKK khi khai báo thuế qua mạng. Tổng cộng có 5 bước mà người khai báo thuế phải thực hiện trước khi khai báo thuế bằng Chữ Ký Số EFY
20 Tháng Một, 2013

Hướng dẫn cài đặt Token – Chữ Ký Số EFY

Sau khi khách hàng đăng ký dịch vụ Chữ Ký Số EFY sẽ nhận được một thiết bị USB gọi là Token. Trước khi khai báo thuế ta phải tiến hành thực hiện các bước sau để cài đặt token vào máy tính dùng để kê khai thuế qua mạng.
13 Tháng Một, 2013

Hướng dẫn ký số bằng chữ ký số trên file PDF.

Sau hai bài viết hướng dẫn ký sô trên tài liệu word 2003 và word 2007. Hôm nay, chukysoEFY.com.vn tiếp tục hướng dẫn cách ký số bằng Chữ Ký Số EFY trên tài liệu pdf.
6 Tháng Một, 2013

Hướng dẫn ký số bằng chữ ký số trên văn bản với Word 2007

Sau khi khách hàng tạo và lưu dữ liệu có dạng file.docx. Tiến hành các bước sau để ký số bằng Chữ Ký Số EFY vào file.docx như sau: